TC-Træner

Træneren er ansvarlig for, at der er tilbydes kvalificeret træning. Træneren/trænerne bør som minimum have DOF’s Diplomtræneruddannelse eller tilsvarende baggrund. Træneren/trænerne forventes, at tage i mod forbundets tilbud om videreuddannelse.
Der indgås skriftlig aftale med træneren om dennes opgaver.
Trænerens opgaver er, at

 •     planlægge og gennemføre træningssamlingerne
 •     informere løberne om samlingerne (tidspunkt, startsted m.m.)
 •     føre deltagerliste og modtage evt. afbud
 •     rådgive og vejlede de deltagende løbere
 •     give fysisk og teknisk oplæg til vigtige konkurrencer
 •     lave forslag halvårsplaner til godkendelse styregruppen
 •     deltage i de uddannelsestilbud DOF tilbyder
 •     lave udkast til årlig TC-rapport, som derefter behandles og færdig-udarbejdes i styregruppen
 •     have løbende kontakt til DOF´s sportchef
 •     deltage i styregruppemøder
 •     deltage ved større danske løb.