Eliteplan for Dansk Orienterings-Forbund 2013-2016 kan se på DOF´s hjemmeside : Eliteplan2013-2016.pdf

Den specikke del for Talentcentre kan ses her:

Talentcentre (TC)
Hovedformålet for aktiviteter i TC er at omsætte det beskrevne træningskoncept i bogen
’Talentets Udvikling – fra nybegynder til ekspert’ til handling.
Træningskonceptet fokuserer på at:

 •  skabe kvalitet i træningen på alle niveauer, men i TC specielt på regionalt niveau.
 • fastholde og talentudvikle løbere i ungdomsrækkerne.
 • skabe en kontinuerlig udvikling af talentmassen.
 • De nuværende retningslinjer for TC'erne beskriver, at aktiviteterne i TC skal være kendetegnet ved træning, kvalitet,  kvantitet.
  Det vil også være fokus de næste 4 år.
 • der skal gennemføres mindst 30 træninger pr. år.
 • løberne skal udfordres træningsmæssigt gennem o-teknisk træning, fysisk træning, herunder styrketræning og mentaltræning.
 • Gennemførsel af test.
 • Tør-træning.
 • Talentcentre skal tilbyde relevant udviklende træning for alle de ungdomsløbere, der har ønske om udvikling.
 • Er et tilbud for løbere i aldersklassen 13-23 år eller som den lokale styregruppe definerer.


Der arbejdes på at der i løbet af denne periode tilbydes ugentlige træninger i alle TC’er.
Der arbejdes på fortsat at udvikle samarbejdet mellem elitekommuner, ATK-klubber og TC’er.
Talentcentre oprettes regionalt eller lokalt alt afhængigt af, hvor der kan skabes basis for drift.
Ansvaret for driften varetages af lokale styregrupper. Det er styregruppens ansvar at sikre kompetente trænere og en
gruppe af hjælpere, der kan varetage postudsætning/-indsamling og andre praktiske opgaver, så trænerne kan fokusere
på kerneopgaven.
På Eliteudvalgets budget afsættes årligt rammebeløb, der skal deles mellem alle landets TC'ere.
Sammenhæng i træning for løbere skal sikres ved kommunikation mellem trænere i grupperne, de personlige trænere og
løberne. Der formaliseres derfor en mødestruktur, der understøtter dialog og kommunikation.


U-16 og juniorlandsholdstrænerne vil være naturlige sparringspartnere og vil i løbet af året komme rundt til alle TCtræningsmiljøerne.
TC-trænerne inviteres med på udvalgte junior- og U -16 landsholdes samlinger.
Eliteorganisationens tilknyttede fysioterapeuter vil deltage ved træningsaftner i alle TC'ere og instruere i skadesforebyggende
træning.
Elitevirksomheden i DOF sikrer at der er uddannelsestilbud til TC-trænerne.
Udvalgte aktiviteter på Elitecenter Orientering vil ligeledes blive tilbudt til TC'erne.


Målepunkter for TC

 •  Eliteudvalget reviderer retningslinjer for TC'erne inden udgangen af 2014.
 •  U-16 trænerne har været på mindst 1 besøg i hvert TC.
 •  juniorlandsholdstrænerne har været på mindst 1 besøg i hvert TC i 2015 er der xx deltagere i TC'erne.