Samarbejde mellem TC og elitekommuner

 

Dansk Orienterings-Forbund er af Team Danmark blevet godkendt som Verdensklasse-forbund i støtteperioden 2013-16.

Samarbejdet hviler dels på en ny udarbejdet Eliteplan, der beskriver mål og indsatsområder i den kommende støtteperiode og dels på
forbundets Vision 2015, hvor retningslinjer for forbundets elitearbejde er udstukket.

 

Her beskrives elitearbejdet bl.a. at have følgende mål:

 • indfri verdensklassevisionen, som har været overskriften for DOF’s elitearbejde gennem de senere år
 • være med til at synliggøre orienteringssporten i Danmark gennem mediedækning
 • skabe rollemodeller for forbundets unge medlemmer
 • give eliteløberne erfaring, der efterfølgende kan komme til gavn for klubber eller forbund
 • tilføre eliteløberne kompetencer, der udvikler det enkelte menneske og rækker langt ud over elitekarrieren

 

De overordnede mål og særlige indsatsområder i Team Danmarks Eliteplan 2013-16 ligger i god tråd med den overordnede vision for elitearbejdet i DOF.

 

DOF’s Eliteplan 2013-16 fokuserer på at tilvejebringe løsninger, der overvinder forbundets aktuelle udfordringer, og samtidig sigter højt for at skabe
fundamentet og rammerne for toppræstationer i nær og fjern fremtid.Der er derfor indarbejdet tiltag, der skal sikre en større rekruttering af talenter til
elitesatsning på alle alderstrin, samt højne færdighedsniveauet hos de enkelte udøvere. I den forbindelse er det afgørende, at der eksisterer en
rød tråd helt fra klubberne til seniorlandsholdet, og at udviklingsperspektivet bliver implementeret tidligt i landsholdsarbejdet.

De to nederste niveauer i den røde tråd i landsholdets Eliteplan er:

 • Talentcentre (TC)
 • ATK-klubber

 

Under Hovedlinjer for arbejdet med Eliteplanen anføres bl.a. at:

 • Klubbernes elitearbejde, herunder brug af elitekommuner øges.
 • ATK-klubber og den nuværende Talentcenter (TC)-virksomhed supplerer hinanden.

 

Under målepunkter for talentudviklingen anføres bl.a.:

 • Fokus på samarbejdet mellem TC’er, ATK-klubber og elitekommuner, der styrker udviklingen af nye talenter og giver eksisterende talenter
  gode muligheder for udvikling.