Referat TC Syd Styregruppen mandag d. 12/11 2018 i Bøgelund kl. 19 - 21

Tilstede: Rasmus Folino Nielsen, DOF, Lars Svarer, EAF, Jette Klogborg, OK HTF, Kent Jensen, KOK, Hanne Staugaard, KOK, K.K. Terkelsen, OK Gorm, Helle Schou, OK SNAB, Anette Lund TC-træner, Pernille Buch TC træner, Claus Lyngby, OK Gorm og Terkel Gydesen OK Melfar.

Afbud: Michael Termansen, OK Syd og Anja Hedemann, Faaborg OK (på vegne af Søren Klingenberg).

1.    Økonomi v. Helle Schou
Vi får lidt flere midler i spil i 2018, da der, på opfordring, bliver brugt lidt af kassebeholdningen. Den største udgift i år har været læringsturen til Halden.

2.    Oplæg om talentarbejdet i DOF v. DOFs TC ansvarlige – Rasmus Folino.
Se vedlagte præsentation fra Rasmus.

3.    Eliteklubforum - lidt informationer fra møde 31/10
TG orienterede ud fra DOFs referat fra eliteklubforum.
Rasmus Folino er blevet talentudviklingstræner. Opfølgning på kørsels / transportordning til lejre og konkurrencer, Team DK ordning for gymnasiale uddannelser. DOF vil hellere have flere bliver udtaget til repræsentative opgaver, end bruge midlerne på en bedre komfort. Derfor kan man godt opleve, at andre nationers aktive bliver lidt mere ”forkælet”.

4.    Møde mellem DOFs juniorlandstrænere og personlige trænere
Enighed om at en udvidet dialog med trænerne (inkl. TC trænerne) vil være et godt fundament for udvikling af talenterne. Det vil skabe en fælles ramme og forståelse af hvilken vej man ønsker udviklingen.

5.    Status på TC-Gruppen
Aktive
8 aktive løbere og 6 på efterskole. Vi har en god social og ambitiøs gruppe, der ønsker at udvikle sig. Der var i efteråret ikke den store tilslutning til boblerkonceptet.
Styregruppemedlemmer
Hanne Staugaard, KOK erstattes af Kent Jensen, KOK som medlem af styregruppen.
TC-Styregruppen består ifølge vedtægterne af:
 
Men vi ser gerne, at styregruppemedlemmer, der pt. ikke har aktive i TC-Syd indgår i styregruppen.

6.    Forårets program inkl. postudsætning
Lørdag d. 5. januar: Crossløb i Nørreskoven i Vejle.
dag d. 20. januar i Silkeborg. Postudsætning Gorm Jelling
Lørdag d. 26. januar i Faaborg. Postudsætning Faaborg OK
Søndag d. 3. februar i Munkebjerg. Postudsætning KOK.
Søndag d. 24. februar i Grund. Postudsætning OK SNAB
D. 11. og 12. maj – Fællessamling på Sjælland.
D. 8 – 10. juni. Testløb – Aarhus og Ørnbjerg Mølle.

Der laves fælles overnatning til Testløbene.

7.    Evt.
Næste møde: Mandag d. 6. maj i Bøgelund, Kolding.

Tidligere juniorlandstræner Jesper Stamp er flyttet til Sydkredsen hvor han nu bor og arbejder. Han kunne være en ressource, der trækkes på til specifikke opgaver!

TC Syd gruppe deltagernes kompetence, når de vender hjem fra efterskole, blev kort drøftet. Da det er et efterår de vender tilbage, samme tidspunkt som bobler konceptet fungerer, har de hjemvendte 2-3 samlinger, til at vise deres talentcenter niveau. Kommer niveauet ikke tilbage, må der tages en konkret vurdering fra TC-trænerne.

Referat
Terkel Gydesen.