Referat TC-SYD Styregruppemødet onsdag d. 30. maj 2018 kl 19 – 21 på Abrahamsens gård i Jelling

Mødte: Claus Lyngby Grøn, Søren Klingenberg, Per Eg Pedersen, Pernille Buch, Lars Svarer, Karl Kristian Terkelsen, Anette Lund, Jette Klogborg, Helle Schou og Terkel Gydesen.

Afbud: Michael Termansen + Lars Lindstrøm.

1.    Sportschefen orienterer
a.    Diverse
b.    TBU
c.    TC-strukturen
d.    Evt. spm.

Der var indløbet et sent afbud fra LL. Det vi gerne vil høre mere om er

a)    Signaler fra det aflyste eliteklubforumsmøde, for så vidt angår forhold der berører TC’erne.
b)    Hvordan går det med kontrakterne til TC-trænerne?
c)    Vil der forekomme evaluering blandt TC-trænerne og juniorlandsholdstrænerne, som tidligere har fundet sted ved testløbene.
d)    Nogen efterspørger udtagelseskriterier til JEC
e)    På vandrørene tales der om at TC’erne skal slankes/der kommer skærpede krav. Sidst det skete for to år siden oplevede TC-Syd at vi nok var den eneste TC, der tog signalerne alvorligt. Og en sådan slankning / skærpede krav vil give en endnu mindre TC. Vi oplever et godt og ambitiøst niveau blandt den nuværende gruppe, og kan have bekymring for, at en yderligere reduktion vil gå ud over træningsmiljøet. Og hvordan harmonerer det med den tidligere landstræners udsagn om at det i TC-alderen er svært at spå om hvem der bliver eliteløbere? – som jo bl.a. er formålet.

Ang. pkt. a. – e. har sportschefen svaret flg.:
Ad a.: Generel status om at de tilbageværende TC’er kører fornuftigt, dog bekymrer både niveau og antal ”satsende” løbere generelt. Der kommer en udmelding om et dialogmøde på Sjælland om videreudvikling af TC Sjælland.
Ad. b.: Jeg må indrømme ikke at have set nærmere på dette endnu. Jeg følger op.
Ad. c.: Hvad menes med evaluering? Hvis der tænkes på mødet på stævnepladsen efter testløbene?  - Så ja, Det forventer jeg at man gør igen..
Ad. d.: Udtagelseskriterier for JEC findes på landsholdets hjemmeside under information, og har gjort det siden december 2017. Nyeste udtagelseskriterier, samt information om økonomi etc. findes altid her.
Ad. e.: Det ligger ikke umiddelbart nogle planer om at slanke TC’erne. Der sker muligvis en justering af TC setup’et i andre TC’er pga. særlige forhold der, men der er ingen tanker eller konkrete planer eller overvejelser i relation til TC Syd.


2.    Økonomi v. Helle Schou
Kassebeholdningen var i begyndelsen af året 40.000 kr. Det ser godt ud – der er styr på det.

TC Syd er kommet til at ligge inde med to færgebilletter til Bornholmstrafikken til Høst Open. Kan købes efter princippet – først til mølle.

3.    Status ved TC-trænerne
a.    Foråret 2018
i.    Dagssamlinger
ii.    Weekendture
b.    Løberrepræsentant i TC ?
c.    Andet

Der har været afholdt dags TC-samlinger med to træninger pr. gang. Norgestur til Halden, som også var en succes.
Der deltager typisk 8-11 løbere pr. samling. Vi er 13 i alt – samt to ”passive”, der er på efterskole.
Trænerne oplever en god disciplin og holdning til o-løb blandt deltagerne. Alle ønsker at blive bedre o-løbere. De supplerer hinanden godt i gruppen.
Der er også en god og positiv opbakning til hjælp og postudsætning fra klubberne.

4.    Efteråret 2018 i TC-Syd
a.    Foreløbigt program
b.    Hvem er med / på efterskole ?
c.    Program for træning- og weekendsamlinger / postudsættere
d.    Bobler-princippet – Hvilken information skal indgå?

Programmet blev drøftet. Har været i første version på TC-Syd hjemmesiden. Nu er der behov for en revision.

Tid    By    Postudsætning / indhentning
Aug.    Nord    Fælles TC samling
1/9    Oksby    Mogens Nielsen OK West
21-23/9    SYD    Euromeeting
3/11    Silkeborg    

Besluttet at TC trænerne laver programmet færdigt og lægger det på hjemmeside + TC Syd FB Siden.

Jette undersøger om Rømø kan være en mulighed
En evt. aftentræning: Søren K. undersøger

Enkelte boblerkandidater blev drøftet. Vi bibeholder konceptet i efteråret. Terkel retter indbydelsen til. Boblerne deltager, der hvor der ikke er overnatning.

5.    Næste møde
a.    Hvornår: 12. november kl. 19 - 21
b.    Hvor: Bøgelund – Kolding.

6.    Evt.
a.    TG: Kan man indtænke TC-ture i forbindelse med fx iagttagelser, så vi får alle med?

b.    Elite Vejle: Vi har fået en ny konsulent mens Ane er på barsel. Vi vil gerne på skrift have hvad Elite Vejle kan tilbyde TC Syd. Så er det lettere at forholde sig til det.

c.    Hjemmesiden
Visse dele trænger til en opdatering. Det tekstmæssige kan Pernilleklare, mens Henning Schou klarer det andet/ resten. Kontakt sker gennem Pernille.

Tak for et godt møde.
Terkel.