Styregruppemøde - referat

Mandag d. 23. maj kl. 19,00 i Bøgelund – Kolding

Afbud fra: Lars Svarer-OK Esbjerg, Michael Termansen-OK SYD, Mogens Bøgh-Faaborg OK,

Tilstede: Lars Klogborg-OK HTF, Helle Schou-OK SNAB, Hanne Staugaard-KOK, Karl Kristian Terkelsen-OK Gorm, Anette Lund-TC træner, Pernille Buch-TC træner og Terkel Gydesen-OK Melfar,

Ikke til stede: Bjørn Christoffersen-SVOK
Flemming Jørgensen-OK SNAB deltog i forrige møde, men er ikke medlem af styregruppen.

1.    Velkommen
Dagsorden godkendt.

2.    Økonomi
•    Drøftelse af TC Syds økonomi
Vi får ca. 10.000 kr. ind i kontingent. Desuden tilskud fra elite Vejle, som skal gå til læringsture.
Med den nu mindre gruppe må vi have fokus på, at vi måske kommer til at tage af formuen, hvis vi ikke bliver flere i gruppen.
Besluttet: ½ kontingent kan opkræves for løbere på efterskole.
•    Startafgifter til TC-læringsturen
Startafgifter betales af TC
Udgifter til mad sendes til klubberne.

3.    TC-gruppens størrelse
•    Der var kun 7 løbere til 41 udsatte poster ved samlingen i Stensbæk.
Lars Klogborg ser ikke noget problem i dette.
TC trænerne vil ikke slække på træningens kvalitet, så der må det antal poster i skoven, som anses nødvendigt. Træningen aflyses som hovedregel ikke, trods mindre fremmøde, men vil bero på en konkret vurdering.

Det kan også overvejes om de udsatte poster kan benyttes af andre, såfremt det ikke forstyrrer TC-træningen.

4.    Kørsel til samlinger
Det er ikke TC-trænernes opgave at koordinere kørsel. Opgaven ligger hos TC-Styregruppen.
TC Styregruppen opfordrer chauffører og aktive til – i god tid – at indgå i dialog omkring transport på FaceBook siden – TC Syd. De aktive og TC styregruppemedlemmer, der ikke er medlem af gruppen, anmodes om at søge medlemskab heraf.

5.    Efterårets TC Syd træningssamlinger
•    20-21. august TC samling (alle TC’er) i Jylland i forbindelse med JFM + Stafet.
•    27. august på Fanø (OK Gorm / KK er postindsamler)
•    17. september Faaborg (Faaborg / Laura Bøgh er postudsætter/indsamler)
•    8. oktober Horsens (OK SNAB / Niels og Lone er postudsætter/indsamler)
•    28. – 30. oktober Bornholm
•    4. december Blåbjerg (KOK / Per Eg er postudsætter/indsamler)

Talentgruppens sammensætning efter sommerferien 2016
Vi drøftede hver enkelt deltager i TC-gruppen. TC trænerne laver en oversigt over hvem der er med efter sommerferien. Oversigten kommer til at fremgå af referatet. Gerne med begrundelse for, hvorfor man ikke længere ønsker at deltage. Kan suppleres efterfølgende.

Løbere på fuld træning:
Josefine Lind
Jens Kr. Petersen
Annika Henriksen

Deltagere på efterskole:
Hedvig Gydesen
Søren Eg Staugaard
Morten Ørnhagen Jørgensen

Ikke endelig besked
Amanda Isaksen
Tine Dalgaard
Cecilie Eeg Højholt
Rikke Rasmussen
Hans Petersen
Morten Knudsen
Rasmus Rasmussen

Opdateret liste vil blive sendt rundt.

6.    Eventuelt
Fælles TC Samling i forbindelse med SM
Iflg. TC trænerne levede samlingen slet ikke op til forventningerne. Organiseringen var præget af vilkårlighed og mangel på planlægning. Der var ikke defineret en ansvarsfordeling. Argumentet for at styrke TC’erne kunne ikke ses: DOF repræsentanter manglede, når bortses Jesper Stamp fredag aften. TC trænere havde også en forventning om at deres rolle skulle styrkes, hvilket ikke skete på samlingen. Ideen med ”den røde tråd” var væk. TC trænerne var frustrerede, Øst manglede TC trænere. Ikke alle Øst aktive vidste, at det var med overnatning. Fordeling af den økonomiske byrde var ikke besluttet / informeret. Og så viste det sig, at det kun er i Sydkredsen, der er foretaget en ”beskærerrunde” i forhold til at hæve kvalitet og alderssammensætning i TC’erne.

3DReRun var noget af det eneste positive. Og så har de unge i hinandens samvær ofte en positiv oplevelse.

Besluttet at Anette Lund og Pernille Buch, skriver et notat om oplevelserne, som efterfølgende sendes til Jesper Stamp, Lars Lindstrøm, Jeppe Ruud, Helge Lang Pedersen. I cc. kommer Terkel og TC kontaktpersonerne i Øst, Nord og Midt.

•    TC kravene
i.    Deltager i tc samlinger
Anette Lund har rykket Thorbjørn ang. banetest 3 km op til 16 år/ 5 km over 16 år.
ii.    Ambitioner om at udvikle sig som o-løber + deltager i nationale konkurrencer
Fremover må vi motivere for at deltage i testløbene også – uanset om man anser sig for kandidat til div. Mesterskaber.
iii.    Skriver elektronisk dagbog
De fleste er kommet i gang, men der opleves god stemning og træningsiver blandt deltagerne.

•    TC Boblere
Terkel foreslog en hvervekampagne for kommende TC-løbere, (13)-mest 14 år gamle, som er begyndt at løbe svære baner. Indholdet kan være, at de kan få tilbudt at komme til TC-samlinger, hvor der ikke er overnatning. De træner ikke i TC-gruppen, men parallelt hermed. Får kort og baner af TC-trænerne. Pausen mellem træningerne foregår i fællesskab. Trænere for boblerne er voksne chauffører, som i forvejen kører til TC samling.
Målet er at motivere og give unge løbere tro på, at også de kan være med i TC Syd, når de ellers opfylder TC kravene og har den rette alder. Det er med til sikring af en glidende overgang fra DH13-14 til TC gruppen som 15 årig.

I efteråret 2016 vil det således dreje sig om tre træninger:
- 17. september i Faaborg
- 8. oktober i Horsens
- 4. december i Blåbjerg

Der var bred opbakning til, at Terkel laver et lille brev / folder, som sendes til klubberne. Og som også fremover kan sendes til nye potentielle løbere vi ser til stævner, men som måske er vant til at stå lidt i baggrunden. Her får de mulighed for at opleve hvad TC er for en størrelse, og som bobler få undersøgt, om det er noget de ønsker at stile efter. Sendes til klubberne efter sommerferien.
Forslag til brev vedlægges som bilag.

•    Næste møde
Mandag d. 21 november på Bøgelund kl. 19,00

Referat:
Terkel Gydesen

 

Bilag: Forslag til rundskrivning til klubberne i SYD:


TC Syd bobler – noget for dig?

•    Er du ca. 14 år (eller ældre) – og klar til svære baner
•    Vil du blive bedre til O-løb ?
•    Vil du udfordres på nogle krævende baner?
•    Tænker du på en fremtid i TC Syd ?

Så tilbyder TC SYD VEJLE, at du kan besøge TC SYD VEJLEs træning på en eller flere af følgende samlinger i efteråret 2016

Efterårets TC Syd Vejles træningssamlinger
•    17. september Faaborg
•    8. oktober Horsens
•    4. december Blåbjerg

Træningssamlingerne består som regel i 2 kvalificerede træninger, ofte med fokus på et moment i O-løb. Eksempler kan være grovorientering, kompaskurs, farttilpasning, kurver eller lign.
Mellem de to træninger er indlagt en pause på ca. 2 – 2½ time, hvor den medbragte frokost spises. Nogle gange vil der også være et indlæg af faglig karakter.
TC Syd boblerne vil få samme træning som TC Syd gruppen, men oplægget inden start vil bliveforetaget af en af O-løbs chaufførerne.
Transport til samlingerne sørger man selv for, men der er mulighed for fælleskørsel via FB-gruppen TC-SYD VEJLE

Nærmere information hos TC Styregruppemedlem Terkel Gydesen: på mobil 23614857, eller e-mail : Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Læs mere om TC SYD VEJLE på: http://tc-syd.dk/siden/

Venlig hilsen
TC SYD VEJLE                v. Terkel Gydesen, OK Melfar.