Referat af styregruppemøde i TC-syd,Vejle d. 26. maj 2014.

Tilstede:        Karl Kristian Therkelsen, Claus Grøn Lyngby,  OK Gorm
                       Ole Gjøtterup, Faaborg OK
                       Jette klogborg, OK HTF
                        Lars Svarer,  Esbjerg OK
                        Michael Termansen, OK Syd
                        Helle Schou, OK Snab
                        Per Eg Pedersen, Kolding OK
                        Helle Sørensen, OK Melfar
                        Anette Lund og  Pernille Buch, TC-syd,Vejle - trænere
Ikke tilstede: Bjørn Christoffersen, OK Svendborg
                        Lisbeth Skovbjerg, Odense OK  (mangler ny styregruppemedlem)

 


1.Velkomst og godkendelse af dagsorden.

Velkommen til Per Eg Pedersen fra Kolding OK. Kolding OK  har unge o-løbere, som ventes at være aktuelle deltagere fra efteråret 2014. Dagsorden følges ikke kronologisk, men er kun vejledende punkter til drøftelse.

2. Statusrapport fra trænerne.

Trænerne fortæller, at der er mest brug for TC-træning i vinterperioden. Det har været forsøgt at tilbyde træning på nogle torsdage, men tilslutningen har ikke været stor. Dette tilbud vil nok stadig være der ind imellem, da det kan  arran-geres sammen med TVO-træning.
Der er i 2014 planlagt 2 læringture, hvor 1. tur er afholdt og gik til Hallands-premieren i Sverige. Det var en god og lærerig tur. De personlige trænere havde givet løberne oplæg omkring de personlige fokuspunkter for den enkelte med hjemmefra. 2. tur bliver til Smålandskavlen i Oktober.
Der deltages i udvalgte EC-træninger i Århus ( eller nærheden) .
Der er afholdt ca. 20 træningspas i foråret.
DM-nat var arrangeret med en ekstra træning om søndagen, hvor Thomas Jensen havde lagt gode baner til løberne og der blev også plads til en lille fest på denne samling, som blev godt modtaget og nok vil blive gentaget næste år.
Trænerne har indtryk af, at det er svært for løberne at komme til løb på Sjælland. Årsagerne,blev drøftet og det blev besluttet at opfordre klubberne og de personlige trænere til at hjælpe/skubbe løberne til at lave langtidsplaner og at    

prioritere. TC-syd vil fortsat arrangere  enkelte tur, hvor der er planlagt f.eks overnatning for løberne. Til Jættemilen er Hillerød´s klubhus reserveret.

Per: Hvilke krav er der til personlige trænere? Der findes en folder på DOF´s hjemmeside (http://trainer.do-f.dk/trkat/books.asp) der kan give god inspiration.                              

Karl Kristian: Hvad siger løberne selv ?? Ifølge trænerne er løberne tilfredse med den træning og de tilbud, som der er i TC-syd, Vejle, når de bliver spurgt direkte, ellers kommer der ikke så meget feedback fra løberne
Interessetilkendegivelserne vil blive indhentet igen til forår 2015 (var ikke med på mødet).

De nye TC-syd, Vejle  ”lånetrøjer” er de meget glade for, de bliver brugt. Der skal tages billeder, så de kan komme på EliteVejle´s hjemmeside.

For at styregruppemedlemmer kan være mere behjælpelig med at få løberne af sted til træningssamlinger, udsendes fremover mail fra Pernille 14. dage før træningsweekend.

3.Opdatering af løberstatus

Ny løberliste: se bilag 1.
Odense OK og Svendborg OK kontaktes af Helle for en opdatering og evt. nye styregruppemedlemmer.
Kolding-løbere oprettes i o-service under grp. 3 og får personlig invitation og kan, hvis interesse deltage fra august 2014.
Evt. nye Melfar-løbere kontaktes og Helle giver træner besked snarest.


Samarbejdsaftalen med Elite Vejle er nu underskrevet og der vil snarest lige information på hjemmesiden.  TC-trænerne skal afklare, hvem der er omfattet af tilbudet om fysioterapi-behandling og lave en liste. Løberne vil få et tlf.nr. så de selv kan ringe og aftale.


4.EliteVejle - samarbejdet

EliteVejle har ydet økonomisk støtte til læringstur og TC-syd, Vejle trøjer. Enkelte løbere ( Caroline og Lise + TVO-løbere)  har væres hos EliteVejle- fysioterapeut  og der har været  et oplæg omkring skadeforebyggelse ved fysioterapeut på en samling.

Løberne har fået tilbud ernæringskursus ( tilmelding kan nås endnu) og der kommer en ”madworkshop til efteråret.
Karl Kristian gør opmærksom på DOF´s ernæringspolitik, hvor det anbefales at deltage i ernæringskursus, det er et krav for junioreliteløbere. ( se også bilag 2)
Grp. 0 og 1 løbere  kan få en individuel samtale med EliteVejle´s ernæringsdiætist.
Helle kontakter Peter Ginnerskov for aftale om evalueringsmøde.    

4. Plan for efteråret 2014 og foråret 2015
TC-trænerne er godt i gang med efterårets træningsplan, den vil komme på hjemmesiden snarest. Der er almindelig TC-syd, Vejle samling d. 6.september og d. 27. september, læringstur til Smålandskavlen i Sverige og deltagelse i 2 EC-træninger.
 I 2015 planlægges træning hver 14.dag de 2-3 første måneder.  En læringstur i marts vil afhænge af tilskud fra EliteVejle.
Fynsk Sprint Cup i 2015 ligger i pinsen og er på Ærø, det ligger godt lige før DM-sprint og der vil måske blive tilbud TC-camp. Anette og Pernille melder tilbage til Helle om det prioriteres/ønskes. Lars Lindstrøm kontaktes for at undgå sammenfald med testløb.
Banetest har ikke været afholdt for TC-løbere i år, Pernille kontakter juniorlandstrænere vedr. dette.

5.  Økonomi,  
Helle Schou redegjorde for økonomien.
TCs beholdning er 32.000,- ud over DOFs tilskud, der dækker trænergodt-gørelser for 2014.

Elite Vejle har betalt 10.000,- til TC-trøjer (tilskuddet i 2013).

TC har betalt:
4.900,- til TC-trøjer.
4.000,- til trænertøj.
2.500 til Jættemil-turen pga. misforståelse omkring tilskud for 2013.
TC har desuden indkøbt en printer for 2.000,-

Af det forventede tilskud( EliteVejle)  i 2014 på 15.000,- har vi brugt 8.700,- på turen til Hallandspremieren, resten bruges til Smålandskavlen.

Helle Schou har lavet et dokument om økonomiaftaler se bilag 3.

DOF har i år hævet tilskud til TC´erne og TC-syd,Vejle får nu 25000,-.
Der er efter uddeling til TC´erne en rest på 5000, - som kan søges
(Se mail fra Bjarne Hoffman). Det foreslås, at søge tilskud til et oplæg om mentaltræning. Karl Kristian forhører sig i sit netværk om gode aktuelle mentaltrænere og Anette spørger også Bjarne Hoffmann.

5. Evt.
Annette: er der emner til nye gode træningskove ??
Per: Fovslet skov er god om vinteren.
Jette: forhører sig i HTF, hvor man har travlt med korttegning rundt omkring.
Gode idéer modtages gerne hos trænerne.

Næste møde: D. 17. November 2014


Referent: Helle Sørensen