Referat af styregruppemøde i TC-syd, Vejle d. 19. november 2013.

 Tilstede: Karl Kristian Therkelsen, Ole Gjøtterup, Jette klogborg, Lars Svarer,

               Michael Termansen, Anette Lund, Pernille Buch, Helle Schou og
               Helle Sørensen.

Afbud:     Bjørn Christoffersen og Lisbeth Skovbjerg.

 

1.Velkomst og kort information fra styregruppeformanden.

Mødested lidt svær at finde, så fremover vil der komme en vejvisning med mødeindkaldelse. I øvrigt tilfredshed med lokalet, så det vil blive brugt igen.

Helle informerede om udmeldelse fra OK West, de har i øjeblikket ikke ressourcer til at være med i styregruppen. Det er stadig muligt at have kontakt til OK West vedr. lån af skove til træning, Anette og Pernille bruger deres kon-takter.

 

2. Præsentation af samarbejdsaftale med EliteVejle.

 

Samarbejdsaftalen med Elite Vejle er nu underskrevet og der vil snarest lige information på hjemmesiden. TC-trænerne skal afklare, hvem der er omfattet af tilbudet om fysioterapi-behandling og lave en liste. Løberne vil få et tlf.nr. så de selv kan ringe og aftale.

 

3. Nyt fra Trænerne, evaluering af 2013.

Der har i 2013 været 12 samlinger med 3-4 træningspas pr. gang, de fleste har været endags samlinger, og det har løberne været glade for. Der har været 28 forskellige løbere igennem TC-syd i 2013. Der er positive tilbagemeldinger fra løberne og der opleves god kemi mellem trænere og løbere. Anette og Pernille har lavet aftale med EliteVejle om TC-syd løbe-trøjer, disse vil være til låns så længe man er aktiv deltager i TC-samlinger. Trænerne administrerer udlån. Der er planer om en inspirationsaften om styrketræning med Christian, som er fysioterapeut tilknyttet EliteVejle.

Anette sender fremmødeliste for 2013 og kort ”referat” af årets forløb til Helle til årsrapporten, som skal afleveres til Bjarne Hoffmann i december.

 4. Økonomi,  herunder:

                       - indkøb af printer

                       - trænerløn

Pernille har indtil nu brugt egen printer til kort og fået udgifter til farvepatroner dækket. Pernille og Helle Schou foreslår køb af TC-syd printer, som er mere velegnet til kortprint og mere økonomisk i farvepatroner. Det blev besluttet, Pernille sørger for indkøb og sender regning til Helle Schou.

 Der var en længere drøftelse af ”trænerløn”, trænerjobbet i TC-syd er ulønnet, men udgifter dækkes ( nærmere specificeret i kontrakt bilag 1) . Ifølge den gamle kontrakt dækkes der op til max. 10000,- dette hæves til 12500,- . Såfremt befordring, diæter samt maximumbeløb (uden dokumentation) til telefon/internet, sportstøj og administration til sammen overstiger 12.500,- vil yderligere befordringsgodtgørelse udbetalestil statens lave takst.

Trænertøj stilles gratis tilrådighed af TC-syd,Vejle. Pernille og Anette har aftale med indkøb af vintertøj via EliteVejle.

 5. Drøftelse af oplæg fra Bjarne Hoffman til trænerseminar.

 Oplæg fra Bjarne blev drøftet, Anette, Pernille, KK og Ole deltager i træner-seminaret. vi har ikke været effektive nok til at få de personlige trænere inddraget og med til trænerseminaret. De personlige trænere er meget forskellige og det kunne være ønskeligt med en opgavebeskrivelse til personlig trænerjobbet. Det kunne også være en mulighed at inddrage dem i TC-samlinger. Anette og Pernille sender liste over nuværende personlige træner til KK og der vil blive arbejdet med at samle og involvere dem efterfølgende.

 6. Plan 2014, herunder:

                        - trænerkontrakter

                        - trænings-/læringsture i udlandet.

 Trænerkontrakter er drøftet under pkt.4, se også bilag 1. Der indhentes også børneattester hos politiet.

 Der er planlagt 2 træningsture i udlandet for 2014. Hallandspremieren i marts og Smålandskavlen i Oktober. EliteVejle give 15000,-. Der blev drøftet hvad der skal dækkes. Konklusion blev, at trænerne ( evt. i samråd med Helle Schou) laver budget for planlagt tur og et deltagergebyr udmeldes til løberne. Evt. startgebyr betales af løberne selv ( klubben).

Planlagte samlinger vil snarest fremgå af hjemmesiden. (Pernille sender hjemmeside-informationer til Helle).

 7. Løberopdatering.

 Løberlisten blev gennemgået, Lisbeth Skovbjerg kontaktes af Helle for opdatering af Odense-løbere. Se listen : bilag 2.

 8. Hjemmesiden.

Hjemmesiden er ikke helt opdateret mht. til EliteVejle samarbejdet, det vil ske i løbet af vinteren. Der vil fremover være referat fra styregruppemøder på hjemmesiden under ” mest for styregruppen”. Anette og Pernille foår adgang til at skrive på hjemmesiden, der aftales nærmere med Helle Sørensen.

 9. Eventuelt.

 Fynsk Sprint Cup afholdes d. 23-24 Maj 2014, der vil muligvis blive tilbudt TC-camp igen, men det vil ikke blive prioriteret som TC-samling da trænerne er optaget den weekend, men der vil blive opfordret til deltagelse.

 

 

Referent : Helle Sørensen

 

Møder i 2014:
d. 26. Maj
d. 17. November

 

Bilag 1
Bilag 2