Organisation og ledelse

Der er nedsat en styregruppe med en repræsentant for hver af de deltagende klubber, TC-træneren og en løberrepræsentant. Herudaf er valgt en formand for et år ad gangen.
 
Styregruppens opgaver
Styregruppens opgaver er at sikre, at

  •     talentcentrets formål efterleves.
  •     der skaffes indtægter til driften af talencentret.
  •     de formelle og aftalte krav til talentcentret bliver opfyldt.
  •     rammerne for den praktiske gennemførelse af træningerne (herunder den interne ansvarsfordeling i forhold til de enkelte opgaver).
  •     aktiviteterne er koordineret med øvrige forbunds- og klubaktiviteter.
  •     klubberne er informeret om aktiviteterne.
  •     talentcentret har en opdateret hjemmeside med relevante informationer.
  •     løberne, der indstilles af den enkelte klub til optagelse, opfylder kravene
  •     at der udarbejdet budget og regnskab og en årlig rapport over centrets virksomhed efter DOF´s retningsliner.