Økonomi

Med indgået samarbejdsaftale støtter DOF TC-Syd Vejle med ca. 25.000 kr. Dette beløb reguleres årligt ift. den inddeling af løbere TC Syd Vejle har. 

Klubberne betaler som nævnt 1000 kr. for hver løber i TC.

Styregruppen forudsættes at søge tilskud til driften fra amter, kommuner, fonde eller som sponsorater fra kommercielle parter.

Økonomi ved aktiviteter