Kompetenceprofil for TC-trænere i Dansk Orienteringsforbund

Det er ønskværdigt med formel uddannelse på Diplomniveau eller tilsvarende praktisk erfaring.
Talentcentertrænernes hovedfokus skal ligge på o-teknisk træning og i mindre grad på fysisk træning.
Dog skal der i løbet af året indgå elementer af skadesforebyggende træning og fysisk test.
Træneren skal have indgående kendskab til bogen ”Talentet udvikling - Fra nybegynder til ekspert”

Teknisk faglig kompetence

 •     kan analysere hvilken o-teknik/ o-taktik, der skal anvendes i forskellige danske terræntyper
 •     kan opstille mål for gruppe/den enkelte løber ift mestring af o-teknik
 •     kan udarbejde årsplan for TC-træningen. Årsplanen skal matche gruppens mål.
 •     kan planlægge enkelte træningsseancer, så den passer til det ønskede mål og til skovens muligheder
 •     kan planlægge differentieret o-teknisk træning i udenlandske terræntyper

Pædagogisk faglig kompetence (formidling)

 •     Kommunikation:
 •     kan formulere sig forståeligt både i tale og skrift.
 •     kan tilpasse kommunikation til forskellige målgrupper
 •     kan afholde oplæg ift forskellige målgrupper, herunder arbejde med
 •     differentieret træning
 •     forskellige undervisnings- og vejledningsstrategier og metoder
 •     kan instruere og evaluere ifm træningsseancer
 •     kan vejlede og instruere i skadesforebyggende træning på basalt niveau
 •     kan vejlede i fysisk træning på basalt niveau.
 •     kan vejlede i mental træning (coachende adfærd) på basalt niveau.

Social kompetence

 •     kan skabe fællesskab i gruppen (læringsmiljø)
 •     er inkluderende i forhold til at alle løbere føler sig godt tilpas
 •     er åben, tilgængelig og lyttende
 •     kan håndtere konflikter:
 •     internt i gruppen
 •     eksternt (f.eks vrede skovejere)

Kritisk kompetence

 •     kan udføre basal førstehjælp, herunder viden om hvornår man skal kontakte læge/skadestue
 •     kan udføre akut skadesbehandling

Organisatorisk ledelsesmæssig kompetence

 •     kender de lokale klubbers procedure mht skovtilladelser og kort
 •     kan planlægge og uddelegere opgaver med rimelige deadlines.
 •     kan planlægge samlinger, dagsture og enkelt træning ift:
 •     banelægning, print af kort
 •     postudsætning/indsamling
 •     transport (bil/færge/bus mm) for ledere og løbere
 •     indkøb
 •     hytteleje
 •     opgavefordeling
 •     kan aflægge regnskab
 •     kan vise retningen ift hvad opgaven/målsætningen for gruppen er
 •     har selvindsigt og kan bede om hjælp støtte når det er nødvendig

    5.feb. 2012 /DH