De deltagende klubbers opgaver

De deltagende klubber skal:

  •     indstille løbere til deltagelse i TC-Syd Vejle
  •     udpege et medlem til styregruppen
  •     financier og organisere løbernes transport til samlinger
  •     betale 1000 kr. pr. løber for deltagelse i TC-Syd Vejle.
  •     varetage postudsætning og indsamling ca. 1-2 gange årligt