Årsrapport
         2013

 


Årets gang

I 2013 startede TC-syd ud med nye trænere, Anette Lund og Pernille Buch fra OK Gorm overtog opgaven fra Cæcilie Christoffersen og Casper Wilken. Anette og Pernille lagde ud med et nyt koncept med éndags-samlinger på lørdage eller søndage. Dette blev gjort i samråd med løberne, som tit har svært ved at afsætte en hel weekend da der også er skole og måske arbejde at passe.
Der blev i løbet af første del af 2013 blive iværksat et nyt tiltag, alle løbere blev bedt om en interessetilkendegivelse i forhold til TC-syd via deres klubs styregruppemedlem, som ligeledes kom mere ind i tilret-telæggelsen af løbernes deltagelse i TC-syd.
Der var godt gang i samlingerne fra årets start og de nye trænere ville også gerne have deltaget med stafethold i udlandet i foråret, dette var dog for sent at planlægge, da mange løbere er tilknyttet stafethold i store klubber. I foråret var også de indledende drøftelser omkring sam-arbejde med Elite Vejle. Dette udmøntede sig i en aftale, som blev un-derskrevet i oktober og TC-syd blev til TC-syd, Vejle.

TC-syd, Vejle har i 2013 haft løberne fra næsten alle klubber i Syd-kredsen, dog er det trist, at OK West har meldt sig ud af samarbejdet pga af manglende ressourser. Tilslutning ses af medsendte regneark med løberstatistik og informationer. En del af de ældste løbere er faldet fra i efteråret, dette pga af flytning til anden region eller udlandet pga. de unges videre uddannelse. TC-syd, Vejle byder dem dog stadig velkommen ved enkelte lejligheder, hvor de er ”hjemme” og kan træne med.
Træningssamlinger er som noget nyt blevet til éndagssamlinger , dette har bare betydet, at der oftest er samling 2 gange i måneden mod før 1 gang i de måneder, hvor der ikke er mange konkurrencer. Antallet af træningspas er derfor uændret, der er 2-4 træningspas i hver samling afhængig af typen af træning. Der har været mixet med teoretiske oplæg, fysisk træning og o-teknik i skoven. Der har i år været en læringstur med deltagelse i Farumsprinten og Jættemilen og et teoretisk oplæg.

 

Løberstatus

Der har været 28 løbere tilknyttet TC-syd, Vejle i foråret og 26 u efteråret, hvor der er kommet flere nye løbere til.

Aktivitetsoversigt

Året samlinger fremgår af vedlagte løberstatistik (bilag 1) , hvor frem-mødestatistik og testprotokol kan ses.

Løberevaluering er ikke gennemført i skriftlig udgave i 2013. Løberne er dog løbende blevet interviewet af trænere om deres planer/ønsker/ ind-stillinger og interessetilkendegivelserne fra årets begyndelse er der blevet fulgt op på. En del løbere har også personlige trænere og løber-samtaler er foregået i dette regi.


Regnskab

Regnskab er vedlagt fra vores kasserer Helle Schou, OK Snab. Økonomien i TC-syd, Vejle er lidt anderledes i år da vi ikke har haft udgifter til overnatninger pga. éndagssamlinger og der er heller brugt penge i foråret på en læringstur/udlandstur. EliteVejle har givet tilskud til læringsturen til Jættemilen. Regnskab er vedlagt rapporten (bilag 2).


Fokus for 2014

TC-syd, Vejle har forlænget aftalen med Pernille Buch og Anette Lund, de forventer at fortsætte deres træningskoncept fra 2013, men der vil tilføjes flere tilbud i kraft af den nye aftale med EliteVejle, hvor der er mulighed for at trække på kompetente kræfter bla. omkring ernæring, fysisk træning og mental træning. Der er planlagt at afholde 2 læringsture i udlandet i 2014. I foråret er det Hallandspremieren og efterårsturen går til Smålandskavlen.

 

På vegne af Styregruppen i TC-syd,Vejle  

Helle Sørensen