Årsrapport

  2012

 

Årets gang


I 2012 har der været en mange unge mennesker tilknyttet TC-syd. En del af de ældste løbere har dog været travlt optaget af uddannelse og fritidsjob, hvilket har bevirket svingende tilslutning til samlingerne, ligesom antallet af løbere på efterskole også har været højt og vi har desværre været nødsaget til at aflyse samlinger pga. af manglende tilslutning. Der er kommet enkelte nye løbere til i årets løb, de er ikke helt integreret i gruppen endnu, men det vil der blive arbejdet mere med i det nye år.


Rasmus Lunding Henriksen og Cæcilie Christoffersen har været trænere i første halvår, men grundet Rasmus´s videre uddannelsesforløb stoppede han trænergerningen i maj, hvor Casper Wilken tog over og fortsatte sammen med Cæcilie til udgangen af 2012. De er nu begge bosiddende på Sjælland og har derfor valgt at stoppe. Tak til Rasmus, Cæcilie og Casper for deres ihærdige indsats på en lidt svær opgave i forhold til deres unge alder.

TC-syd har igen i 2012 haft løberne fra næsten alle klubber i Syd-kredsen. Tilslutning ses af medsendte regneark med løberstatistik og informationer. Gruppe 0 løberne er alle flyttet til Århus, så deres til-knytning til TC-syd er mindsket, de deltager således også i TC-midt træninger.

Træningssamlinger har fortsat været som weekend-arrangementer i TC-syd, der er 3-5 træningspas i hver samling afhængig af typen af træning. Der har været mixet med teoretiske oplæg, fysisk træning og o-teknik i skoven. Der har i år været en læringstur til Nordtyskland, ligesom deltagelse i Danish Spring har været på programmet, hvor fokus har været på mentaltræning omkring konkurrence med fællesstart/stafetter.

Løberstatus

Der har været 30 løbere tilknyttet TC-syd, fordelt på 4 grupper. 3 løbere i gruppe 0, som er i juniorelitegruppen, 10 løbere i gruppe 1. 17 løbere i gruppe 2, hvoraf flere er på efterskoleophold i 2. halvår. Der er 4 info-løbere, som ikke er aktive endnu.

 

Aktivitetsoversigt

Året samlinger fremgår af vedlagte løberstatistik (bilag 1) , hvor frem-mødestatistik og testprotokol kan ses.

Løberevaluering er ikke gennemført i skriftlig udgave i 2012. Løberne er dog løbende blevet interviewet af trænere om deres planer/ønsker/ ind-stillinger. En del løbere har også personlige trænere og løbersamtaler er
foregået i dette regi.


Regnskab

Regnskab er vedlagt fra vores kasserer Helle Schou, OK Snab. Helle er ny i kassererjobbet, men har forvaltet opgaven fint.
Økonomien i TC-syd hænger stadig kun sammen fordi løbere/klubber selv betaler for al transport og forplejning, og et stort arbejde for at skaffe ”billig” overnatning ved samlinger, da de fleste steder (skoler etc.) kræver betaling for lån af lokaler. Det har ikke været muligt at afholde de ønskede 2 læringsture udenlands, da økonomien ikke rækker til dette. Regnskab er vedlagt rapporten (bilag 2).

 

Trænerevaluering (Cæcilie Christoffersen)

Januar
Samling i Silkeborg den 14.-15. januar, vi boede på Virklund skole. Lørdag havde vi først to træningspas i Silkeborg Nordskov, hvor det første var en momentbane, med først en omvendt korridor og derefter et mange postløb. Andet løb var o-intervaller, af 5. styk.

Lørdag eftermiddag-aften var der natløb i Silkeborg Sønderskov, hvor det bare var enkel simpel bane. Efter natløb var der lækker julemiddag og hygge med mere.

Søndag var der en lang tur i Silkeborg Vesterskov og momentet her var en almindelig o-bane.

Februar

Samlingen var i Esbjerg den 25.-26. februar, her boede vi i Esbjergs klubhus. Lørdag havde vi to sprintpas, et i Nørreskoven og et i Universitetsparken. Første løb i Nørreskoven var o-intervaller på sprintkort, heraf var der 5. løbet i universitetsparken var fokus på sprintnormen, ved tjek forskellige postdefinitioner og ellers bare et normalt sprintløb.

Lørdag eftermiddag havde vi styrketræningstest, hvor vi brugte militærets styrketest. Her testede vi løberne i deres styrke, for at vise, hvor vigtigt det er at styrketræne forskellige former for stabilitetstræning. Testen bruges igen om et halvt år til undersøgelse af udvikling af løbere.

Søndag deltog vi til Vest Lang, som var i Vrøgum plantage på et ældre kort og herefter sluttede samlingen.

Marts

Samlingen var til Danish Spring på Nordsjælland den 24.-25 marts, vi boede i Birkerød klubhus. Lørdag løb vi Classic – mellem og om aftenen var der Nat-stafet. Søndag løb vi Stafet og derefter sluttede samlingen.

April

Samlingen var den 14.-15. april, i forbindelse med DM Nat. Der var planlagt sprint i Middelfart ved Sindssygehospitalet om formiddagen. Lørdag aften DM Nat og søndag morgen løb i to træningspas i Stensbæk. Mangel på tilmelding gjorde at samlingen blev aflyst.

Maj

Samlingen var lagt i forbindelse med testløbene den 25.-27. maj, ved Gorms klubhus. Om lørdagen var der mellem distance nær Horsens og søndag var der Lang distance i Frederikshåb Plantage. Søndag aften lavede vi en attackpoint test, som et mentalt-teknisk træningspas. Mandag morgen var der Sprint i Nyborg.

Juni

Samlingen lå den 9.-10. juni i forbindelse med Vejlestafetten som fandt sted søndag. Lørdag var der planlagt to løb i henholdsvis Sønderskoven og Højen-Pedersholm nær Vejle. Første træningspas var o-intervaller og andet træningspas var en almindelig bane. Samlingen blev dog kun holdt lørdag, hvorefter at man kom til Vejlestafet om søndagen.

September

Den 1.-2. september var der samling i Stensbæk om lørdagen, hvor der var to træningspas.

Første træning var en o-bane med fokus på attackpoint i Stensbæk, og derefter var der en længere alm. O-træning.

Om aftenen var der et teoretisk oplæg, om forenkling at vejvalg, snittegning/visualisering af kurver, og div. andre o-tekniske momenter.

Søndagens træning var et div. løb på Fanø.

Udenlandstur

Den 22-23. September fandt udenlandstur sted i Nordtyskland, hvor der i samarbejde med en tysk o-klub var arrangeret et par træninger.

Lørdag formiddag var der en sprint-træning i by/park/skov område. Om eftermiddagen var der arrangeret alm. O-træning i skov.

Søndag bød på endnu en alm. O-træning.

Oktober

Denne samling skulle have været den 27.-28 oktober, men blev aflyst.

Det var ellers planen at vi skulle have løbet stafet nær Hobro, og derefter et par o-træninger i terrænerne nær Mariager, men pga. Manglende tilmeldinger, blev samlingen altså ikke til noget.

Det skulle have været en samling i samarbejde med TC-midt og TC- Nord.

November

Denne samling var blev afviklet den 17.-18 november ved Gorm’s klubhus.

Lørdag deltog løberene i et vintercup løb i Gødding skov, arrangeret af Gorm. Om aftenen var der arrangeret fælles stabiliserende styrketræning.

Søndagens træningspas var først post ind/ud 2-mandsstafet og derefter en kort alm. O-bane i bakkerne omkring Vejle.

Fokus for 2013

I 2012 er udviklingen i TC-syd gået lidt nedad bakke, hvilket ikke er tilfredstillende. Dette har styregruppen taget handling på og d. 14. november afholdtes et ekstraordinært styregruppemøde, hvor klubber-nes formænd og ungdomstrænere ligeledes var indkaldt. På mødet blev mulige årsager til situationen drøftet. Styregruppen har reorganiseret sig og der er nu lavet aftale med 2 nye trænere, Anette Lund og Pernille Buch. Der vil i løbet af første del af 2013 blive iværksat nye tiltag, der vil komme ny struktur på træningssamlinger og alle løbere vil blive bedt om en interessetilkendegivelse i forhold til TC-syd via deres klubs styre-ruppemedlem, som ligeledes vil komme mere ind i tilrettelæggelsen af løbernes deltagelse i TC-syd. Der vil fremover både være endags-trænings-samlinger og weekendsamlinger. Der vil være mere fokus på træning/læring og ikke så meget konkurrencedeltagelse. Det er planen, at afholde 2 læringsture i 2013. Det forventes, at videreudvikle samarbejdet med andre TC´er.

 

Hjemmeside

TC-syd har fået ny hjemmeside. Vi har valgt at have en selvstændig hjemmeside, den findes på: www.tc-syd.dk. Med den nye hjemmeside håber vi at gøre informationer mere tilgængelig for den enkelte TC-løbere og dem, som hjælper med at arrangere TC-syd samlinger.

Samarbejde

I TC-syd oplever vi et fint samarbejde med DOF og juniorelite-teamet,
der har været god kommunikation og samarbejde.
Det er dog stadig et højt ønske ,at få juniorelitens og U16´s program så tidligt som muligt og derved kunne tilrettelægge vores træningsamlinger uden sammenfald med elitesamlinger og give vores løbere optimale muligheder for god træning.

 

På vegne af Styregruppen i TC-syd

         Helle Sørensen