Årsrapport  2011

 


 

Årets gang


2011 har været et foranderligt år i TC-syd, vores træner gennem mange år, Steffen Alm valgte at flytte til Nordjylland og stoppede som træner med udgangen af 2010.

Styregruppen lavede en nødplan for de første samlinger med stor støtte fra klubberne og i løbet af de første måneder blev der arbejdet på højtryk for at finde en ny træner. Det lykkedes at indgå en aftale med Rasmus Lunding Henriksen og Cæcilie Christoffersen, der begge er ”opvokset” i TC-syd og de 2 unge mennesker er gået til opgaven med stor ildhu. Der blev fra start aftalt i styregruppen at forsøge at give stor opbakning til de nye trænere, som ikke har stor erfaring og det er gjort ved at inddrage erfarne ledere fra klubberne ved samlingerne som f.eks. banelæggere og endvidere er der lavet træninger sammen med TC-Nord og TC-midt og TVO.

TC-syd har i 2011 bevaret den høje tilslutning fra løberne og alle klubber i Sydkredsen er repræsenteret. Tilslutning ses af medsendte regneark med løberstatistik og informationer.

Pga. den nye trænerstatus er der ikke beskrevet særlige indsatsområder for året, men fokus har været på at skabe kontakt og tillidsforhold mellem løbere og de nye trænere og samtidig give løberne gode og lærerige træningsoplevelser.

Der har været træningspas med specielt fokus på sprint, det skete ved en træningssamling ved Fynsk Sprint Cup, hvor der udover deltagelse i konkurrencerne var flere træningspas bl.a. i samarbejde med juniorlandsholdet og med teoretiske træningspas/oplæg fra erfarne landholdsløbere. Styrke har været et emne, som har været oppe på flere træningssam-linger, hvor bl.a. øvelsesprogrammer er blevet gennemgået. Hurtighed er også et fortsat tema i TC-syd og der har været deltagelse ved alle banetestløb i 2011 og flere TC-syd løbere er da også med helt fremme.


 Træningssamlinger foregår fortsat som weekend-arrangementer i TC-syd, der er 3-5 træningspas i hver samling afhængig af typen af træning. Der har været mixet med teoretiske oplæg, fysisk træning og o-teknik i skoven. Læringsturen til Spring Cup har været med fokus på stafet, vi havde mange hold med i år der tog udfordringen op med de ”store” stjerner i men´s open. Fokus på denne tur og ligeledes ved deltagelse i testløb er mental træning ved større konkurrencer.

Løberstatus

Vi har pt. 38 løbere tilknyttet TC-syd, fordelt på 3 grupper. 0 løbere, som er i juniorelitegruppen, 10 løbere i gruppe 1, hvoraf enkelte er på lavere blus i 2. halvår pga. efterskoleophold. 18 løbere i gruppe 2 og til sidst 7 info-løbere, som enten er ved at ”vokse” ud af TC-syd aldersmæssigt eller ikke er aktiv af andre årsager.

 

Aktivitetsoversigt

Året samlinger fremgår af vedlagte løberstatistik, hvor fremmøde-statistik og testprotokol kan ses.

Løberevaluering er ikke gennemført i skriftlig udgave i 2011 grundet den nye trænersituation, men i løbet af foråret vil styregruppen gennemføre en undersøgelse af løbernes oplevelse med TC-syd og fremtidige forventninger. Løberne er dog løbende blevet interviewet af trænere om deres planer/ønsker/indstillinger.


Regnskab

Regnskab er vedlagt fra vores kasserer Lisbeth Skovbjerg, Odense OK. Lisbeth har været kasserer for TC-syd i mange år og har nu valgt at stoppe. TC-syd´s nye kasserer bliver Helle Schou, OK Snab.
Økonomien i TC-syd hænger kun sammen fordi løbere/klubber selv betaler for al transport og forplejning, og et stort arbejde for at skaffe ”billig” overnatning ved samlinger, da de fleste steder (skoler etc.) kræver betaling for lån af lokaler.

 

Trænerevaluering (Cæcilie Christoffersen)

Løberne har taget godt imod os som trænere. Personligt synes jeg at TC-turene har forløbet godt, der har været god stemning og ingen negative miner. Det har været dejligt at være af sted sammen med disse disciplinerede løbere og på trods af mangel på ledere til nogle samlinger, har vi klaret os godt. Løberne har vist entusiasme for den træning vi har lavet og fået nået o-teknisk ud af træningen.

Samarbejdet med landstrænerne har været fornuftigt, de har taget hånd om de oplysninger vi har givet om vore løbere og gjort det muligt for nogle at komme med i toppen.

Samarbejdet i styregruppen har været godt, det var ret at vi kunne få planlagt hele næste halvår af 2012 i god tid(september). Specielt tak til TVO som gjorde det muligt for vore løbere at få noget ekstra god teknisk træning i Ulfborg.Trænerevaluering
( Rasmus Lunding Henriksen)

På trods af at min alder er identisk med flere af løberne, og det har til tider været meget underligt, så føler jeg alligevel, at løberne har accepteret det, hvilket har været rigtig rart. Det er rigtig dejligt at, løberne udstråler så meget energi og lyst, der gør jobbet mere spændende. Det ville være dejligt, hvis flere klubber havde repræsen-tanter med til vores styregruppe møder, jeg synes halvdelen er i under-kanten, det afspejler ikke helt samme engagement, som løberne har.


 


Fokus for 2012


Foreløbige stikord:

- Første par måneder: grundtræning, mængdetræning

- Styrketræning

- O-tekniske oplæg og træning med erfarne løbere

- Udenlands-læringstur

- Samarbejde med andre TC´er

- Konkurrence periode(slut marts til DM Lang) – mere fokus på
konkurrencemomenter.


Udfordringer


- Ny træner (kan gøre ugentlige træninger mulige i visse perioder, hvis træner er fra trekantsområdet).

Rasmus Lunding Henriksen er kun til rådighed som træner det første halvår 2012 pga. videreuddannelse.
Cæcilie Christoffersen fortsætter foreløbig som træner i 2012.


Samarbejde

I TC-syd oplever vi et fint samarbejde med DOF og juniorelite-teamet,
der har været positiv kommunikation og samarbejde ved flere lejligheder så som testløb og Fynsk sprint Cup. Der er dog stadig et ønske om mere synlighed i planlægningen så vi kan tilrettelægge træningsprogram, der passer med juniorelitens program og derved give vores løbere optimale muligheder for god træning.

 

På vegne af Styregruppen i TC-syd

         Helle Sørensen